Πολιτική Ιδιωτικότητας

Στην INTEGRIS Pharma SA (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς») προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.integris.gr (η «ιστοσελίδα» ή ο «ιστότοπος») χρησιμοποιώντας υπεύθυνα τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε το απόρρητό σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και το απόρρητο.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών.

Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας (η «Πολιτική») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Ιδιωτικότητας για να παραμένετε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική όπως ισχύει εκείνη τη στιγμή. Σε περίπτωση που γίνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις, θα διασφαλίσουμε ότι θα αναρτηθεί σχετική ειδοποίηση για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

Αυτή η Πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και/ή χρησιμοποιούμε πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε συλλογικά, που συνδέονται με αυτήν την Πολιτική, όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Αυτή η Πολιτική περιγράφει επίσης τον τρόπο που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε. Περιγράφει επίσης τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση, τη μεταφορά, τη διόρθωση και τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων.

 1. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

1.1 Πληροφορίες που μας παρέχετε

 1. i.Επικοινωνία

Όταν υποβάλλετε τα δεδομένα σας στη φόρμα επικοινωνίας μας, συλλέγουμε και διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να εκπληρώσουμε το αίτημά σας. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε το Όνομα-Επώνυμο/ Όνομα Εταιρείας-Διεύθυνση/ Διεύθυνση Εταιρείας-Τρέχουσα θέση/ Τ.Κ.-Τηλέφωνο/ Διεύθυνση e-mail-αριθμός φαξ/ Πόλη-Χώρα καθώς και τυχόν επιπλέον δεδομένα που μπορεί να επιλέξετε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

 1. ii.Υποβολή βιογραφικών

Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας στην Εταιρεία μας χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο, συλλέγουμε και διατηρούμε το email σας και τα προσωπικά σας στοιχεία που συμπεριλαμβάνετε στο βιογραφικό σας.

Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εάν θεωρήσουμε ότι τα χαρακτηριστικά σας είναι κατάλληλα για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν επιλέξετε να αποκαλύψετε τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες ή ευαίσθητα ή ειδικά προσωπικά δεδομένα κατά την υποβολή του βιογραφικού σας.

1.2 Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, η συσκευή σας παρέχει αυτόματα πληροφορίες σε εμάς, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε και να προσαρμόσουμε την απάντησή μας σε εσάς. Ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής, τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων μας που επισκεφτήκατε, τις διευθύνσεις URL των σελίδων αναφοράς και εξόδου, τις προβολές σελίδας, τον χρόνο που αφιερώθηκε σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικ, τον τύπο πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας στη φορητή συσκευή) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας.

 1. Γιατί συλλέγουμε τις πληροφορίες σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Επικοινωνία
  Όταν υποβάλλετε τα δεδομένα σας στη φόρμα επικοινωνίας μας, θα τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να παρέχουμε τις πληροφορίες ή/και τις υπηρεσίες που απαιτούνται.Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας.
 • Υποβολή βιογραφικού
  Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας μέσω της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να αξιολογήσουμε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και ικανότητες και να εξετάσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας μαζί σας.Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας μαζί σας.
 • Βελτίωση υπηρεσιών
  Διατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας για να παράγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη δομή του.Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον της εταιρείας να παρακολουθεί την ανταπόκριση των επισκεπτών στις υπηρεσίες της και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της.
 • Νομικές Υποχρεώσεις & Αξιώσεις
  Όταν υπάρχει νομική υποχρέωση, θα παρέχουμε τα δεδομένα σας στις αρμόδιες αρχές.Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Σχετικά με τη χρήση των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies.

 1. Παραλήπτες των δεδομένων σας

Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να παρέχεται μόνο σε δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή επιχειρηματικούς συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

 1. Διάρκεια επεξεργασίας

Η διάρκεια διατήρησης των δεδομένων μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης τους. Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια που περιλαμβάνουν νομικά υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές δικαστικές διαφορές, δικαιώματα πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για την περίοδο που απαιτείται για να απαντήσουμε στο αίτημα επικοινωνίας σας και για ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και αρχειοθέτησης του αιτήματός σας. Όταν υποβάλετε το βιογραφικό σας ως απάντηση σε μια ανακοίνωση θέσης εργασίας που δημοσιεύτηκε από την Εταιρεία, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή όταν υποβάλετε το βιογραφικό σας οικειοθελώς, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για τρία (3) χρόνια.

 1. Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει ότι μπορείτε να τα ασκήσετε.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:

 • 1 Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους παραλήπτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.
 • 2 Διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • 3 Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.
 • 4 Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
 • 5 Τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή ή να ζητήσετε να σταλούν σε τρίτο μέρος που έχετε ορίσει.
 • 5 Να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση.
 • 6 Να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτηση σχετικά με αυτήν την πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

INTEGRIS Pharma A.E.
Νικηταρά 2, Χαλάνδρι 152 32, Αθήνα
Τηλ: +30 210 87 78 240
Fax: +30 210 87 78 242
dpo@integris.gr

Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

SWITCH THE LANGUAGE