Φαρμακο-
επαγρύπνηση
Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων
Η υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης της INTEGRIS Pharma λειτουργεί με βάση Επιστημονικές Αρχές και δραστηριότητες του Παγκόσμιου Συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης.
Στόχος της Φαρμακοεπαγρύπνησης είναι να ανακαλύψει, να αξιολογήσει, να κατανοήσει και να αποφύγει Ανεπιθύμητες Ενέργειες ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Φαρμακο-
επαγρύπνηση
Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων
Η υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης της INTEGRIS Pharma λειτουργεί με βάση Επιστημονικές Αρχές και δραστηριότητες του Παγκόσμιου Συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης.
Στόχος της Φαρμακοεπαγρύπνησης είναι να ανακαλύψει, να αξιολογήσει, να κατανοήσει και να αποφύγει Ανεπιθύμητες Ενέργειες ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Τι είναι
Ανεπιθύμητο Συμβάν;

 

Ανεπιθύμητο Συμβάν (ΑΣ), γνωστό επίσης και ως Ανεπιθύμητη Ενέργεια, είναι μια ανεπιθύμητη και ακούσια ανταπόκριση ενός ασθενούς μετά τη λήψη ενός φαρμακευτικού προϊόντος, η οποία ενδεχομένως να έχει προκληθεί ή όχι από τη θεραπεία με το συγκεκριμένο προϊόν.
Γιατί να αναφέρετε
Ανεπιθύμητα Συμβάντα;

 

Ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας (επαγγελματίας υγείας, ασθενής κλπ.), μπορείτε να συμβάλλετε κι εσείς στο να γίνουν τα φάρμακά μας ακόμα πιο ασφαλή!

Οι πληροφορίες που παρέχετε βοηθούν στη παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων, συμβάλλοντας στην προστασία των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

Η αναφορά μίας οποιασδήποτε Ανεπιθύμητης Ενέργειας που παρουσιάστηκε με κάποιο φάρμακο της εταιρίας μας θα βοηθήσει να παρακολουθήσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την εικόνα ασφάλειας του φαρμάκου αυτού, έτσι ώστε οι ίδιες Ανεπιθύμητες Ενέργειες να αντιμετωπιστούν καλύτερα ή και να προληφθούν στο μέλλον.

Οι πληροφορίες σας θα επιτρέψουν επίσης στην INTEGRIS Pharma να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αναφοράς προς τις Υγειονομικές Αρχές, κάτι που απαιτεί να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα Ανεπιθύμητα Συμβάντα των προϊόντων μας – ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν έχει τεκμηριωθεί σχέση μεταξύ του προϊόντος και της επίδρασης.

Aναφορά
Ανεπιθύμητων Συμβάντων

 

Για οποιαδήποτε αναφορά Ανεπιθύμητου Συμβάντος με τη χρήση προϊόντος της εταιρείας μας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης ως ακολούθως:

Ελλάδα
Email: pv@integris.gr
Τηλεφωνικά: + (30) 215 215 6555 – 24ωρη γραμμή (από σταθερό και κινητό)
Mέσω Φαξ: +(30) 210.87.78.202

Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
INTEGRIS Pharma A.E.
Nικηταρά 2, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
(υπόψιν Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης)

Κύπρος
Email: pharmacovigilance@coronis.com.cy
Τηλεφωνικά: + 357 24 656 165
Mέσω Φαξ: +357 24 651 335

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται στα πλαίσια αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών είναι εμπιστευτικές ενώ τα Προσωπικά Δεδομένα καταγράφονται ανωνυμοποιημένα και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Τοπικής Νομοθεσίας. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τέλος, ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων περιστατικά Ανεπιθύμητων Ενεργειών με την υποβολή Κίτρινης Κάρτας από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral

SWITCH THE LANGUAGE