Σπάνιες και Γενετικές Μεταβολικές Παθήσεις
Σπάνιες ονομάζονται οι παθήσεις που πλήττουν μικρό αριθμό ατόμων σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ένα νόσημα θεωρείται σπάνιο όταν προσβάλει 5 στα 10.000 άτομα στην κοινότητα.1
Εκτιμάται πως στην Ελλάδα νοσούν από σπάνια νοσήματα περίπου 350.000 με 600.000 συνάνθρωποί μας και πάνω από 30 εκατ. άνθρωποι στην Ευρώπη.2
Συνολικά έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 6.000 – 8.000 σπάνιες παθήσεις.
Το 72% των σπάνιων ασθενειών είναι γενετικές, ενώ άλλες είναι αποτέλεσμα λοιμώξεων, καρκίνων, αλλεργιών και περιβαλλοντικών αιτιών. Μέχρι σήμερα, για πολλές σπάνιες παθήσεις η αιτία παραμένει άγνωστη.3,4
Σπάνιες και Γενετικές Μεταβολικές Παθήσεις
Σπάνιες ονομάζονται οι παθήσεις που πλήττουν μικρό αριθμό ατόμων σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ένα νόσημα θεωρείται σπάνιο όταν προσβάλει 5 στα 10.000 άτομα στην Κοινότητα.1
Εκτιμάται πως στην Ελλάδα νοσούν από σπάνια νοσήματα περίπου 350.000 με 600.000 συνάνθρωποί μας και πάνω από 30 εκατ. άνθρωποι στην Ευρώπη.2
Συνολικά έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 6.000 – 8.000 σπάνιες παθήσεις.
Το 72% των σπάνιων ασθενειών είναι γενετικές, ενώ άλλες είναι αποτέλεσμα λοιμώξεων, καρκίνων, αλλεργιών και περιβαλλοντικών αιτιών. Μέχρι σήμερα, για πολλές σπάνιες παθήσεις η αιτία παραμένει άγνωστη.3,4
Για πολλές από αυτές, σημεία ή συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν κατά τη γέννηση ή την παιδική ηλικία, ωστόσο, πάνω από το 50% αυτών εμφανίζονται κατά την ενηλικίωση ή αργότερα4.

Σχετικά κοινά συμπτώματα μπορεί να υποκρύπτουν υποκείμενες σπάνιες ασθένειες οδηγώντας σε λανθασμένη διάγνωση και καθυστέρηση της θεραπείας.4
Έτσι, αν και διαφορετικές, όλες οι σπάνιες ασθένειες μοιράζονται παρόμοιες κλινικές προκλήσεις, καθώς οι περισσότεροι κλινικοί γιατροί μπορεί να μην έχουν εμπειρία με την αναγνώριση ή τη διαχείριση της συντριπτικής πλειοψηφίας των σπάνιων ασθενειών. Η διάγνωση συχνά καθυστερεί ή είναι λανθασμένη και η βέλτιστη κλινική διαχείριση επιτυγχάνεται πιο δύσκολα.5

Βιβλιογραφία

  1. https://eody.gov.gr/disease/spania-nosimata/
  2. https://rarediseasesgreece.gr/
  3. https://www.eurordis.org/
  4. https://www.orpha.net/
  5. Haendel M, Vasilevsky N, Unni D, Bologa C, Harris N, Rehm H, Hamosh A, Baynam G, Groza T, McMurry J, Dawkins H, Rath A, Thaxon C, Bocci G, Joachimiak MP, Köhler S, Robinson PN, Mungall C, Oprea TI. How many rare diseases are there? Nat Rev Drug Discov. 2020 Feb;19(2):77-78. doi: 10.1038/d41573-019-00180-y. PMID: 32020066; PMCID: PMC7771654.)
Πολυνευροπάθεια στην Κληρονομική
Αμυλοείδωση από
Τρανσυθυρετινη
(hATTR)

 

Η κληρονομική αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη (hATTR) είναι μια σπάνια κληρονομική διαταραχή που προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της πρωτεΐνης τρανσθυρετίνης (TTR).

Διαβάστε Περισσότερα
Σύνδρομο Οικογενούς
Χυλομικροναιμίας
(FCS)

 

To σύνδρομο οικογενούς χυλομικροναιμίας (FCS) είναι μια σπάνια κληρονομική πάθηση με εκτιμώμενο επιπολασμό 1/1.000.000 στον πληθυσμό, αν και πιθανώς υποαναγνωρίζεται και υποδιαγιγνώσκεται.1
Διαβάστε Περισσότερα
Σύνδρομο Οικογενούς
Χυλομικροναιμίας (FCS)

 

To σύνδρομο οικογενούς χυλομικροναιμίας (FCS) είναι μια σπάνια κληρονομική πάθηση με εκτιμώμενο επιπολασμό 1/1.000.000 στον πληθυσμό, αν και πιθανώς υποαναγνωρίζεται και υποδιαγιγνώσκεται.1

Διαβάστε Περισσότερα
Πολυσακχαρίδωση τύπου VII
(MPS VII ή Νόσος Sly)

 

Η πολυσακχαρίδωση τύπου VII είναι μία ιδιαιτέρως σπάνια, ετερογενής, προοδευτικά επιδεινούμενη νευρομεταβολική διαταραχή, που οφείλεται στην ανεπάρκεια του λυσοσωματικού ενζύμου β- γλυκουρονιδάση1,2.

Διαβάστε Περισσότερα
Διαταραχές Οξείδωσης
Λιπαρών Οξέων
Μακράς Αλύσου
(LC-FAODs)

 

Οι διαταραχές της οξείδωσης των λιπαρών οξέων (fatty acids oxidation deficiencies, FAODs) είναι ένα σύνολο σπάνιων νόσων που κληρονομούνται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικές αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας1.

Διαβάστε Περισσότερα
Σύνδρομο
Alagille (ALGS)

 

Το σύνδρομο Alagille είναι ένα σπάνιο γενετικό νόσημα, με επίπτωση 1:30.000- 50.0001. Πρόκειται για νόσημα που κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούν χαρακτήρα, δηλαδή, τα τέκνα ενός ασθενούς με σύνδρομο Alagille έχουν 50% πιθανότητα να νοσούν.
Διαβάστε Περισσότερα
Σύνδρομο
Alagille (ALGS)

 

Το σύνδρομο Alagille είναι ένα σπάνιο γενετικό νόσημα, με επίπτωση 1:30.000- 50.0001. Πρόκειται για νόσημα που κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούν χαρακτήρα, δηλαδή, τα τέκνα ενός ασθενούς με σύνδρομο Alagille έχουν 50% πιθανότητα να νοσούν.

Διαβάστε Περισσότερα
Νόσος
Wilson

 

H νόσος Wilson (WD), παλαιοτέρα γνωστή και ως ηπατοφακοειδής εκφύλιση, είναι μία σπάνια κληρονομική γενετική διαταραχή, κληρονομούμενη με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο.
Διαβάστε Περισσότερα
Νόσος Wilson

H νόσος Wilson (WD), παλαιοτέρα γνωστή και ως ηπατοφακοειδής εκφύλιση, είναι μία σπάνια κληρονομική γενετική διαταραχή, κληρονομούμενη με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο.

Διαβάστε Περισσότερα
Συγγενής
Υπερπλασία
Επινεφριδίων

 

Η συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων (Σ.Υ.Ε.) περιλαμβάνει μια ομάδα διαταραχών που προκύπτουν από την ανεπάρκεια ενός εκ των ενζύμων που συμμετέχουν στην σύνθεση της κορτιζόλης, μίας ορμόνης που παράγεται στα επινεφρίδια. Η Σ.Υ.Ε. κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα1.

Διαβάστε Περισσότερα
Επινεφριδιακή
Ανεπάρκεια

 

Η επινεφριδιακή ανεπάρκεια είναι μια σπάνια νόσος η οποία αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ, σπανιότερα μπορεί να παρουσιαστεί ως οξεία κατάσταση, δυνητικά απειλητική για τη ζωή (επινεφριδιακή κρίση). H συχνότερη αιτία της επινεφριδιακής ανεπάρκειας είναι η απότομη διακοπή της λήψης κορτικοστεροειδών μετά από μακροχρόνια θεραπεία.
Διαβάστε Περισσότερα
Επινεφριδιακή
Ανεπάρκεια

 

Η επινεφριδιακή ανεπάρκεια είναι μια σπάνια νόσος η οποία αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ, σπανιότερα μπορεί να παρουσιαστεί ως οξεία κατάσταση, δυνητικά απειλητική για τη ζωή (επινεφριδιακή κρίση). H συχνότερη αιτία της επινεφριδιακής ανεπάρκειας είναι η απότομη διακοπή της λήψης κορτικοστεροειδών μετά από μακροχρόνια θεραπεία.

Διαβάστε Περισσότερα
Σιελόρροια στην
Εγκεφαλική Παράλυση

 

Ως σιελόρροια ορίζεται η υπερπαραγωγή ή η αδυναμία ελέγχου της σιέλου (του σάλιου) πέρα από τα όρια των χειλιών1. Είναι σύμπτωμα που αξιολογείται μετά την ηλικία των 36 μηνών, οπότε και θεωρείται ότι έχει κατακτηθεί πλήρως ο έλεγχος της στοματικής κοιλότητας.

Διαβάστε Περισσότερα

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

Θεραπευτικοί
Τομείς
 

Ογκολογία

 

Αιματολογία

 

 

Σπάνιες και Γενετικές
Μεταβολικές Παθήσεις

 

 

Φροντίδα

 

Δερματικών Ελκών

 

Ογκολογία

 

Αιματολογία

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Σπάνιες και Γενετικές
Μεταβολικές Παθήσεις

 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Φροντίδα

 

Δερματικών Ελκών

 

Διαβάστε περισσότερα

 

SWITCH THE LANGUAGE