Η INTEGRIS Pharma είναι μια ελληνική, αναπτυσσόμενη φαρμακευτική εταιρεία.
Ποιοι είμαστε
Η INTEGRIS Pharma ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της το 2008 ως εταιρεία νευρολογικών γενοσήμων. Το 2018 επαναπροσδιόρισε το επιχειρηματικό της μοντέλο, ακολουθώντας μια νέα αποστολή να καλύψει τις ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών με σπάνιες, χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή νόσους, στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω καινοτόμων θεραπειών.

 

Υπηρετώντας με συνέπεια το νέο αυτό στρατηγικό στόχο, η εταιρεία αναζητά σε όλο τον κόσμο καινοτόμες θεραπείες και εργάζεται καθημερινά για την άμεση πρόσβαση των ασθενών σε αυτές, στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.
Η INTEGRIS Pharma είναι μια ελληνική, αναπτυσσόμενη φαρμακευτική εταιρεία.
Ποιοι είμαστε
Η INTEGRIS Pharma ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της το 2008 ως εταιρεία νευρολογικών γενοσήμων. Το 2018 επαναπροσδιόρισε το επιχειρηματικό της μοντέλο, ακολουθώντας μια νέα αποστολή να καλύψει τις ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών με σπάνιες, χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή νόσους, στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω καινοτόμων θεραπειών.

 

Υπηρετώντας με συνέπεια το νέο αυτό στρατηγικό στόχο, η εταιρεία αναζητά σε όλο τον κόσμο καινοτόμες θεραπείες και εργάζεται καθημερινά για την άμεση πρόσβαση των ασθενών σε αυτές, στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.
Τα τελευταία 5 χρόνια, η INTEGRIS έχει συνάψει 13 νέες συνεργασίες με κορυφαίες, διεθνείς βιοφαρμακευτικές εταιρείες και έχει δημιουργήσει ένα ευρύ, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για περισσότερες από 17 παθήσεις, κυρίως σπάνιες και απειλητικές για τη ζωή.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα ορφανά φάρμακα για σπάνιες και πολύ σπάνιες ασθένειες, ένα εύρος πρωτότυπων, γενοσήμων και υβριδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων στους τομείς της Ογκολογίας και Αιματολογίας, καθώς και υψηλής τεχνολογίας καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την επούλωση δερματικών ελκών.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη επίδραση των νόσων αυτών στη ζωή των ασθενών, των οικογενειών και των φροντιστών τους, η εταιρεία δεσμεύεται σε μια ολοκληρωμένη, ασθενοκεντρική προσέγγιση που αφορά στη διαχείριση της νόσου από την πρόληψη μέχρι τη διάγνωση, στη διασφάλιση προτύπων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας στη διαχείριση των προϊόντων της, αλλά και σε πρωτοβουλίες επικεντρωμένες στον ασθενή που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών τους στην πορεία τους με τη νόσο.

Αποστολή
και Αξίες

 

Αποστολή μας είναι να καλύπτουμε τις ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών με σπάνιες, χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή νόσους, μέσω καινοτόμων θεραπειών.

Υπηρετούμε καθημερινά τους ασθενείς και στεκόμαστε δίπλα στους επαγγελματίες υγείας, με ακεραιότητα, ειλικρίνεια κ διαφάνεια.

Χτίζουμε σχέσεις και συνεργασίες που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μέσα στο εταιρικό μας περιβάλλον, αλλά και με όλους τους συνεργάτες μας στην αλυσίδα αξίας του φαρμάκου.

Σύστημα Ποιότητας
και Συμμόρφωση

 

Διασφαλίζουμε την εφαρμογή προτύπων υψηλής ποιότητας
και ασφάλειας στη διαχείριση των προϊόντων μας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της INTEGRIS Pharma υποστηρίζει τις διεργασίες της εταιρείας για την εισαγωγή, διανομή και πώληση Φαρμακευτικών Προϊόντων και την εισαγωγή, αποθήκευση, διανομή και πώληση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015, με εστίαση στην ικανοποίηση των πελατών και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζει ότι παρέχουμε με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Επιπλέον, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί απο τον Οργανισμό HTCert για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Πιστεύουμε στη δύναμη της ομάδας και δίνουμε ώθηση στο ταλέντο των ανθρώπων μας. Δουλεύουμε με ευελιξία και προάγουμε την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα
Διαβάστε περισσότερα
SWITCH THE LANGUAGE