Ογκολογία

 

Αιματολογία
Οι αιματολογικές κακοήθειες (καρκίνοι του αίματος) είναι η πέμπτη πιο συχνή ομάδα καρκίνου στις οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου. Παραδοσιακά, κατηγοριοποιούνται ανά περιοχή ανάλογα με το αν ο καρκίνος ανιχνεύεται για πρώτη φορά στο αίμα (λευχαιμίες), στους λεμφαδένες (λεμφώματα – Hodgkin και non-Hodgkin) ή στα οστά (μυελώματα).1

 

Οι συμπαγείς όγκοι αποτελούν την πλειονότητα των κακοηθειών2,3. Χαρακτηρίζονται κυρίως ως καρκινώματα και σαρκώματα με βάση τον τύπο των κυττάρων από τα οποία προέρχονται. Στους συμπαγείς όγκους ανήκουν συχνές κακοήθειες όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του πνεύμονα και ο καρκίνος του προστάτη.

  1. https://hmrn.org/about/classification
  2. https://gco.iarc.fr/today
  3. https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2019/cancer-facts-and-figures-2019.pdf
Ογκολογία

 

Αιματολογία
Οι αιματολογικές κακοήθειες (καρκίνοι του αίματος) είναι η πέμπτη πιο συχνή ομάδα καρκίνου στις οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου. Παραδοσιακά, κατηγοριοποιούνται ανά περιοχή ανάλογα με το αν ο καρκίνος ανιχνεύεται για πρώτη φορά στο αίμα (λευχαιμίες), στους λεμφαδένες (λεμφώματα – Hodgkin και non-Hodgkin) ή στα οστά (μυελώματα).1

 

Οι συμπαγείς όγκοι αποτελούν την πλειονότητα των κακοηθειών2,3. Χαρακτηρίζονται κυρίως ως καρκινώματα και σαρκώματα με βάση τον τύπο των κυττάρων από τα οποία προέρχονται. Στους συμπαγείς όγκους ανήκουν συχνές κακοήθειες όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του πνεύμονα και ο καρκίνος του προστάτη.

  1. https://hmrn.org/about/classification
  2. https://gco.iarc.fr/today
  3. https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2019/cancer-facts-and-figures-2019.pdf
“Γνωρίζουμε πλέον ότι ο καρκίνος δεν είναι μια ενιαία νόσος. Έχει πάνω από 200 διαφορετικούς τύπους4, καθένας από τους οποίους έχει μια μοναδική μοριακή υπογραφή και διαφορετική κλινική έκφραση.
Οι ανακαλύψεις της επιστήμης φέρνουν επανάσταση στη φροντίδα του καρκίνου. Τα ποσοστά επιβίωσης βελτιώνονται, όπως και η ποιότητα ζωής των ασθενών.”

4. https://www.cancerresearchuk.org/
5. https://www.worldwidecancerresearch.org/

Προχωρημένος / Μεταστατικός
Καρκίνος του Μαστού

 

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες1.

Η εκτιμώμενη επίπτωση το 2020 ήταν 355.457 περιστατικά και 7772 περιστατικά στην Ευρώπη των 27 χωρών (EU-27) και την Ελλάδα αντίστοιχα2.

Στην Ευρώπη των 27 χωρών (EU-27) περίπου 1 στις 11 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού πριν την ηλικία των 74 ετών2.

Διαβάστε Περισσότερα
Προχωρημένος / Μεταστατικός
Καρκίνος του Μαστού

 

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες1.

Η εκτιμώμενη επίπτωση το 2020 ήταν 355.457 περιστατικά και 7772 περιστατικά στην Ευρώπη των 27 χωρών (EU-27) και την Ελλάδα αντίστοιχα2.

Στην Ευρώπη των 27 χωρών (EU-27) περίπου 1 στις 11 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού πριν την ηλικία των 74 ετών2.

Διαβάστε Περισσότερα
Πολλαπλούν
Μυέλωμα

 

Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι μια νεοπλασματική νόσος των πλασματοκυττάρων, ενός τύπου λευκών αιμοσφαιρίων που υπό κανονικές συνθήκες παράγουν αντισώματα1.

Το πολλαπλό μυέλωμα αποτελεί το 1%-1,8% του συνολικού αριθμού των κακοηθειών2 και το 10% του συνόλου των αιματολογικών κακοηθειών1.

Διαβάστε Περισσότερα
Διάχυτο Λέμφωμα
από Μεγάλα Β-Κύτταρα (DLBCL)

 

Το DLBCL είναι ο πιο κοινός τύπος υψηλής κακοήθειας μη Hodgkin λεμφώματος, με σχεδόν τις μισές από όλες τις περιπτώσεις υψηλής κακοήθειας μη Hodgkin λεμφώματος να είναι DLBCL1.

Διαβάστε Περισσότερα
Λέμφωμα Κυττάρων
Μανδύα

 

Το Λέμφωμα κυττάρων μανδύα είναι μια σπάνια αιματολογική κακοήθεια, που συγκαταλέγεται στα non-Hodgkin λεμφώματα (NHL). Ανέρχεται περίπου στο 4% όλων των καρκίνων, ενώ αποτελεί το 3-10% όλων των NHL, είναι δηλαδή μια άτυπη μορφή NHL. Η ετήσια επίπτωση είναι 0.5-1 νέο περιστατικό ανά 100.000 πληθυσμού1.

Παρόλο που η νόσος εμφανίζεται πιο συχνά σε άνδρες άνω των 60 ετών, μπορεί να διαγνωστεί και σε γυναίκες και σε άνδρες όλων των ηλικιών2.

Διαβάστε Περισσότερα
Νευροβλάστωμα
υψηλού κινδύνου

 

Το νευροβλάστωμα αποτελεί τον πιο συχνό εξωκρανιακό συμπαγή όγκο της παιδικής ηλικίας. Περίπου στο 90% των περιπτώσεων η διάγνωση γίνεται σε ηλικία μικρότερη των 5 ετών, με διάμεση ηλικία διάγνωσης τους 17 μήνες1.
Διαβάστε Περισσότερα
Νευροβλάστωμα
υψηλού κινδύνου

 

Το νευροβλάστωμα αποτελεί τον πιο συχνό εξωκρανιακό συμπαγή όγκο της παιδικής ηλικίας. Περίπου στο 90% των περιπτώσεων η διάγνωση γίνεται σε ηλικία μικρότερη των 5 ετών, με διάμεση ηλικία διάγνωσης τους 17 μήνες1.

Διαβάστε Περισσότερα
Πολυκεντρική Νόσος
Castleman (MCD)

 

Η νόσος Castleman είναι μια σπάνια διαταραχή, η οποία παρουσιάζει κοινά ιστολογικά χαρακτηριστικά στους λεμφαδένες. Έχουν καταγραφεί δύο κλινικές οντότητες: Η μονοκεντρική με επιβεβαιωμένη εμπλοκή ενός λεμφαδένα, και η πολυκεντρική που χαρακτηρίζεται από γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια και πιο επιθετική κλινική πορεία1.

Παρόλο που η αιτιολογία της πολυκεντρικής νόσου είναι άγνωστη, η ιντερλευκίνη-6 (IL-6) είναι ένας επιβεβαιωμένος παράγοντας κινδύνου της νόσου, περίπου στο 1/3 των ασθενών2.

Διαβάστε Περισσότερα
Νεόπλασμα των Βλαστικών
Πλασμοκυτταροειδών
Δενδριτικών Κυττάρων (BPDCN)

 

To BPDCN είναι ένας σπάνιος αιματολογικός καρκίνος, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των οξέων μυελογενών λευχαιμιών και συναφών νεοπλασμάτων1. Αντιπροσωπεύει το 0,44% των νέων αιματολογικών καρκίνων ανά έτος, το οποίο σημαίνει ότι ο επιπολασμός είναι 0,04 νέοι ασθενείς ανά 100.000 πληθυσμού, δηλαδή εμφανίζεται σε περίπου 700 νέους ασθενείς στις Η.Π.Α και σε περίπου 1.000 νέους ασθενείς στην Ευρώπη2.

Διαβάστε Περισσότερα
Ωτοτοξικότητα
σε Ογκολογικούς
Ασθενείς

 

Η σισπλατίνη αποτελεί βασικό θεραπευτικό παράγοντα για την αντιμετώπιση πολλών παιδιατρικών συμπαγών κακοηθειών, οδηγώντας σε αυξημένη επιβίωση αυτών των ασθενών1.

Ο θεραπευτικός αυτός παράγοντας μπορεί να οδηγήσει σε ωτοτοξικότητα η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με απώλεια ακοής, εμβοές και/ή ίλιγγο2.

Διαβάστε Περισσότερα
Ωτοτοξικότητα
σε Ογκολογικούς
Ασθενείς

 

Η σισπλατίνη αποτελεί βασικό θεραπευτικό παράγοντα για την αντιμετώπιση πολλών παιδιατρικών συμπαγών κακοηθειών, οδηγώντας σε αυξημένη επιβίωση αυτών των ασθενών1.

Ο θεραπευτικός αυτός παράγοντας μπορεί να οδηγήσει σε ωτοτοξικότητα η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με απώλεια ακοής, εμβοές και/ή ίλιγγο2.

Διαβάστε Περισσότερα

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

Θεραπευτικοί
Τομείς
 

Ογκολογία

 

Αιματολογία

 

 

Σπάνιες και Γενετικές
Μεταβολικές Παθήσεις

 

 

Φροντίδα

 

Δερματικών Ελκών

 

Ογκολογία

 

Αιματολογία

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Σπάνιες και Γενετικές
Μεταβολικές Παθήσεις

 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Φροντίδα

 

Δερματικών Ελκών

 

Διαβάστε περισσότερα

 

SWITCH THE LANGUAGE