Οι διεθνείς συνεργασίες μας
Κορυφαίες διεθνείς βιοφαρμακευτικές εταιρείες εμπιστεύονται την INTEGRIS Pharma για τη συνολική διαχείριση των φαρμακευτικών τους προϊόντων στην ελληνική αγορά.
Οι διεθνείς συνεργασίες μας
Κορυφαίες διεθνείς βιοφαρμακευτικές εταιρείες εμπιστεύονται την INTEGRIS Pharma για τη συνολική διαχείριση των φαρμακευτικών τους προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία, με επαγγελματισμό, τεχνογνωσία, εξειδίκευση και αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνει όλα τα βήματα που απαιτούνται για την ταχεία πρόσβαση των ασθενών στη χώρα μας στα καινοτόμα φάρμακα και τα υψηλής τεχνολογίας ιατροτεχνολογικά προϊόντα των συνεργατών μας.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για όλες τις διαδικασίες ώστε το φάρμακο να φτάσει στον ασθενή, από το στάδιο της εισαγωγής μέχρι την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων, την τιμολόγηση και αποζημίωση, τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την υψηλής ποιότητας ιατρική ενημέρωση στους επαγγελματίες υγείας με σκοπό την κάλυψη σημαντικών θεραπευτικών αναγκών των ασθενών.

Οι Συνεργάτες μας
Επιχειρησιακή
Ανάπτυξη

 

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στη σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών με πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες επιθυμούν τη γεωγραφική τους επέκταση και την είσοδο των προϊόντων τους στην ελληνική φαρμακευτική αγορά.
Δείτε τους
Θεραπευτικούς μας Τομείς
Ογκολογία

 

Αιματολογία
Σπάνιες και Γενετικές
Μεταβολικές Παθήσεις
Φροντίδα

 

Δερματικών Ελκών

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Ογκολογία

 

Αιματολογία

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Σπάνιες και Γενετικές
Μεταβολικές Παθήσεις

 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Φροντίδα

 

Δερματικών Ελκών

 

Διαβάστε περισσότερα

 

SWITCH THE LANGUAGE